Elektromontážna činnosť

Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať montáže, údržbu, rekonštrukcie a opravy elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia. Súčasťou elektromontážnej činnosti sú aj montáže a opravy uzemnení a bleskozvodov.

Zabezpečujeme realizáciu káblových NN prípojok pre rodinné domy a iné objekty, rovnako aj realizáciu káblových VN prípojok - vzdušných, káblových, elektrické stanice, rozvodne, prípojky atď. aj s dodávkou transformačných staníc, či už stožiarových alebo kioskových.

Odborné činnosti vykonávajú len zamestnanci vlastniaci príslušné osvedčenia podľa platnej legislatívy.

Predmetom našej činnosti sú najmä:

 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia:
  • uzemnení a bleskozvodov
  • elektrických staníc, rozvodní a transformovní
  • priemyselných komplexov
  • kompletných kabeláží nn, vn
 • dodávka a montáž:
  • rozvádzačov nn a vn
  • priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií
  • riadiacich a informačných systémov
  • ochrán, parametrizácia a konfigurácia ochrán
  • elektrická požiarna signalizácia, protipožiarne systémy, elektrické zabezpečovacie systémy
 • odborné prehliadky, odborné skúšky elektrozariadení a diagnostika
 • záručný a pozáručný servis