Identifikačné údaje

Registračné údaje:

SlovEnergy, s. r. o.
IČO : 44 172 087
IČ DPH (DIČ) : 2022608379
Číslo účtu : 2625858946/1100
Tatra banka, a.s. Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Or Os Žilina, odd. Sro, vložka č. 20 626/L

Kontaktné informácie:

SlovEnergy, s. r. o.
M. R. Štefánika 71
010 01 Žilina

Telefón: +421/41/565 0000
Fax: +421/41/565 0000
Mobil: +421/918 634 511
  +421/905 637 496
 
Email: slovenergy@slovenergy.sk