Poradenstvo

Už pri úvahe investorov o svojich investičných zámeroch je veľmi efektívne poznať ekonomické a technické možnosti a nájsť ich ideálny prienik. Teda alternatívy, ako čo najekonomickejšie dospieť k požadovanému riešeniu a pritom zachovať technické prevádzkové požiadavky. V tejto etape ponúkame poradenstvo, ktoré spravidla pomáha investorom ušetriť nemalé finančné prostriedky pri realizácii investičného zámeru.

V rôznych alternatívach je možné navrhnúť napr. riešenie spôsobov napájania väčších výrobných závodov, rôznorodých technologických prevádzok, ale aj samotných tzv. elektrických prípojok, kde sa tiež ukazujú veľké možnosti úspory investícií.

Ak máte problém, s ktorým si neviete rady, neváhajte a kontaktujte nás. Myslíme si, že vám môžeme byť nápomocní pri realizácii vašich predstáv.