Najvýznamnejšie referencie u našich partnerov

 • Energetické spoločnosti: SSE, a.s., VSE, a.s. / VN, NN siete, trafostanice, diaľkové ovládanie, meranie a signalizácia, meranie el. práce / SPP / rekonštrukcia TS 22/0,4kV priehradové /
   
 • TESCO MT / elektroinštalácia NN /
   
 • SEVAK, a.s. / rekonštrukcia TS 22/0,4kV priehradové /
   
 • Úrad vlády SR / NN rozvody, M a R /
   
 • Kúpele Nimnica / rekonštrukcia TS 22/0,4kV /
   
 • Žilinská univerzita / NN káblové rozvody /
   
 • GRANVIA / R1 severný obchvat Banská Bystrica prekládky VN vedení /
   
 • STOP SHOP Dolný Kubín / TS 22/0,4kV /
   
 • STOP SHOP Liptovský Mikuláš / TS 22/0,4kV /
   
 • STOP SHOP Dubnica / TS 22/0,4kV, VN prípojka /
   
 • Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o. Kočovce / NN, VN rozvody /
   
 • DUSLO Šaľa, a.s. / NN,VN rozvody /
   
 • UPC Slovensko, s. r. o. Žilina / NN rozvody /
   
 • LÍDL Bytča / NN káblové rozvody /
   
 • LÍDL Praha 4 / NN káblové rozvody /
   
 • SHELL Parndorf Rakúsko / NN prípojka /
   
 • H. SIVYER Veľká Británia / slaboprúdové rozvody, elektroinštalácia /
   
 • Kongresové centrum Praha / NN káblové rozvody /
   
 • ORANGE Žilina / elektroinštalácia , M a R /
   
 • Vodafone Olomouc / slaboprúdové rozvody, elektroinštalácia /