Vitajte na stránkach spoločnosti SlovEnergy, s. r. o.

SlovEnergy, s. r. o. ponúka svoje služby v profesii elektro, najmä montáž elektrozariadení, inštalácií a budovanie elektrických staníc. Zároveň ponúka služby potrebné pre komplexnú realizáciu zákaziek.

V rámci elektromontážnych prác sme schopní poskytnúť akékoľvek komplexné riešenie podľa individuálnych požiadaviek a prianí zákazníkov od poradenstva, cez projekty, technickú prípravu a realizáciu až po záručný a pozáručný servis.

Vďaka ľudskému potenciálu, strojovému vybaveniu a vozovému parku sme pripravení splniť v rámci svojej činnosti požadované ciele.

Naším hlavným cieľom je: „budovanie dôvery u zákazníkov“.

Tento cieľ je podporovaný celým vedením a všetkými zamestnancami, ktorí sa spoločne usilujú o jeho dosiahnutie.

Neustále zlepšovanie našich schopností vedie k dosiahnutiu vyšších celkových výsledkov vo firme SlovEnergy, s. r. o.:

  - v ekonomických výsledkoch
  - a rovnako v spokojnosti zákazníkov

Konečným ukazovateľom kvality pre nás je spokojný zákazník.