Projektovanie

Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. vypracováva kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti elektro a merania a regulácie najmä v energetike. Skúsený kolektív autorizovaných projektantov s bohatými znalosťami a praxou pri svojej práci používa najmodernejšie pracovné prostriedky, čo je zárukou kvalitného a včasného plnenia svojich záväzkov.

Spoločnosť v rámci projekčných činností ponúka vypracovanie:

 • projektovej dokumentácie pre územné konanie
 • projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
 • realizačnej projektovej dokumentácie
 • porealizačné projekčné práce či dokumentáciu skutočného stavu
 • autorský dozor

Projekčné služby poskytujeme takmer vo všetkých elektrotechnických odvetviach, bez obmedzenia napätia, vrátane ovládacích, meracích a signalizačných obvodov.

Medzi najvýznamnejšie oblasti projekčných prác patria:

 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • poradenská a technická pomoc, vypracovanie expertíz
 • projektová dokumentácia energetických, priemyselných a iných stavieb
 • konštrukčná, montážna a dielenská dokumentácia
 • rozvodne a transformovne bez obmedzenia napätia
 • opravy, modernizácie a rekonštrukcie
 • priemyselné rozvody a slaboprúdové inštalácie
 • autorský a technický dozor